game xep hinh

Chơi game xếp hình

Game xếp hình là trò chơi mà bạn phải sắp xếp các mảnh ghép của một tấm hình được phân bố lộn xộn thành một tấm hình lớn giống với tấm hình gốc lúc ban đầu, Trong thể loại game xếp hình này có nhiều lối chơi khác nhau như xếp hình theo hình thức trượt, đây là hình thức chơi game xếp hình khó nhất trong tất cả lối chơi xếp hình, bạn không chỉ phải suy nghỉ tính toán sao cho những mảnh ghép hình ảnh nằm ở đâu mà phải suy nghỉ cả cách thức di chuyển đến vị trí đó nữa. Hình thức chơi game xếp hình tiếp theo là bạn chỉ cần tìm vị trí của mảnh ghép nằm ở vị trí nào và chọn vào vị trí đó là mảnh ghép tự động di chuyển đến vị trí đó

Game Xếp Hình

vertical horizontal